עדכון בדבר העבודות ברחוב צבי בורנשטיין

פורסם: יום חמישי, 11 באוקטובר 2018

מצורף עדכון בדבר העבודות המתבצעות ברחוב צבי בורנשטיין.

מסמכים מצורפים