לא תתקיים קבלת קהל בחברה עד ליום חמישי 05.03.20

פורסם: יום שלישי, 25 בפברואר 2020