צהלה שלב א'

בינוי בתים צמודי קרקע בשכ' צהלה. שלב א' לקראת סיום הבינוי ומסירה לדיירים.
בקרוב יחל שיווק שלב ב' עם 39 יחידות נוספות.