מכרזים

מספר מכרז שם המכרז תאריך פרסום תאריך סגירה
14/2020 מכרז בדבר ביצוע עבודות הקמת חניון הלילה בפארק אגם ירוחם 21/12/2020 28/01/2021