מכרזים

מספר מכרז שם המכרז תאריך פרסום תאריך סגירה
03/2021 מכרז פומבי פתוח בדבר ביצוע עבודות בניית שני גשרים בירוחם 08/04/2021 09/05/2021