מכרזים

מספר מכרז שם המכרז תאריך פרסום תאריך סגירה
04/2019 שיפוץ מוסדות ציבור שונים בירוחם 07/05/2019 30/05/2019
03/2019 תכנון וביצוע מסלולי רכיבה טבעתיים פאמפטרק בשצ"פ ורדימון בירוחם 05/05/2019 30/05/2019