מכרזים

מספר מכרז שם המכרז תאריך פרסום תאריך סגירה
13/2020 מכרז פומבי פתוח בדבר ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם 11/10/2020 27/10/2020