מכרזים

מספר מכרז שם המכרז תאריך פרסום תאריך סגירה
01/2024 מכרז 01/2024 בדבר הקמת מאגר לקבלני מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתית שונות עד סכום של מיליון ש"ח 28/05/2024 23/06/2024