מכרזים

מספר מכרז שם המכרז תאריך פרסום תאריך סגירה
06/2019 ביצוע עבודות פיתוח תשתיות שלב ג' בשכונת אופק 12/09/2019 19/11/2019