בינוי קומה 2 מתנ"ס אלי כהן

תוספת בינוי קומה 2 וגלריה למתנ"ס בשכ' אלי כהן.