פיתוח גן אשכול שלב ג'

המשך עבודות פיתוח בפרויקט גן אשכול. תוספת מתקני פעוטות, מסלול בימבות, דשא, גינון, שבילי גישה, תאורה ועוד.