דבר המנכ"ל

החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם החלה לפעול בשנת 2013. הנהלת החברה בראשות יושב ראש המועצה מונה 9 דירקטורים.
החברה עוסקת בפיתוח הכלכלי של ירוחם, בדגש על תיירות, תעשייה ועסקים קטנים. בנוסף, החברה היא הזרוע המבצעת של המועצה לביצוע פרויקטים פיזיים, פילוח תשתיות, הקמת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור.

כוחה של החברה נובע מהצוות המצוין והמחויב שלה, הפועל ללא לאות ובדבקות במשימה לשגשוגה של ירוחם.
אני מברכת על הקמת אתר האינטרנט החדש, שמשקף את פעילותה הענפה של החברה.

בברכה,
חלי יום טוב אללוף
מנכ"לית החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם