חזון החברה

חזון החברה

להוות עוגן לצמיחתה ושגשוגה הכלכלי של ירוחם בתפיסה של כלכלה מקיימת ושינוים ברי קיימא ארוכי טווח.

ייעוד החברה

החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם יוזמת ומקדמת פעילות כלכלית ביישוב, מובילה יוזמות כלכליות, מגייסת משאבים ומאפשרת למועצה עצמאות ביצועית, ממנפת את נכסי המועצה ומפתחת תשתיות עירוניות ירוקות ואסטתיות משנות מציאות ומשפרות איכות חיים, בשיתוף פעולה, מקצועיות, יעילות, זריזות ובמאור פנים. כל זאת בהתאם למדיניות המועצה, לרווחת כלל התושבים והמבקרים  ולשם הכפלת מספר התושבים בירוחם עד שנת 2025.

ערכיי החברה

ארגון איתן, מקצועי, זריז ויעיל שעובדיו מחויבים לעשייה, שירותיות והקפדה על מינהל תקין, המוביל את פיתוח היישוב, היזמות והכלכלה, למען עתידה הטוב של ירוחם ותושביה, ופועל בשיתוף פעולה עם גורמים נוספים ובהלימה עם מטרות המועצה.

משימות עיקריות 2016-2020

  1. שיווק ובניית תשתיות לשכונות חדשות.
  2. ריכוז ההיערכות והביצוע של תשתיות מקדמות דיור (מבני ציבור, מבני חינוך, שצפים וכדומה.
  3. גיוס משאבים וביצוע פרויקטים פיזיים לצמצום פערים בין השכונות הוותיקות לשכונות חדשות.
  4. גיוס משאבים ופיתוח אסטרטגי: פארק הנחל המרכזי, פארק ירוחם וכדומה.
  5. ביצוע פרויקטים פיזיים שונים, תשתיות ובינוי, כזרוע מבצעת של המועצה.
  6. פיתוח התיירות.
  7. מינוף וניהול נכסיי המועצה.
  8. ניהול כלכלי המייצר יתרות ליזמות, פיתוח ומענה לצורכי הקהילה.