מהתקשורת

מסירת מגרשים אופק-http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4895084,00.html

קבלנים בונים בירוחם-https://www.themarker.com/realestate/1.2304279

רכישת דירות בירוחם-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4520324,00.html

דרישה אדירה לרכישת דירות צמודי קרקע-https://www.themarker.com/realestate/1.2548026