הנהלת הפארק

פארק אגם ירוחם מנוהל במשותף על ידי המועצה המקומית ירוחם, קק"ל ורשות ניקוז ונחלים שקמה בשור ומופעל על ידי החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם בע"מ.

חברי ההנהלה:

עמרם מצנע, יו"ר שותף

עמי אוליאל, מנהל מרחב דרום קק"ל, יו"ר שותף

ד"ר נחמיה שחף, מנכ"ל רשות ניקוז שקמה בשור, חבר הנהלה

איתי אסולין, מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח ירוחם בע"מ