תיאום ליחידות צה"ל

יחידות צה"ל המתאמות הגעה לפארק באמצעות מערכת "קרקע בטוחה" מתבקשות להעביר את הטופס למשרדי הפארק, על פי פרטי ההתקשרות המופיעים בעמוד.