מכרז פומבי פתוח בדבר ביצוע עבודות בניית מקווה בירוחם

מספר מכרז
13/2020
תאריך פרסום
11/10/2020
תאריך סגירה
27/10/2020, 12:00

מסמכים מצורפים

מחיר ותנאים

עלות כולל מע"מ:

1,000.00