מכרז בדבר ביצוע עבודות הקמת חניון הלילה בפארק אגם ירוחם

מספר מכרז
14/2020
תאריך פרסום
21/12/2020
תאריך סגירה
28/01/2021, 12:00

סיור קבלנים חובה בתאריך 04/01/2021.

מסמכים מצורפים

מחיר ותנאים

עלות כולל מע"מ:

800.00