מכרז פומבי פתוח בדבר ביצוע עבודות בניית שני גשרים בירוחם

מספר מכרז
03/2021
תאריך פרסום
08/04/2021
תאריך סגירה
09/05/2021, 12:00

מסמכים מצורפים

מחיר ותנאים

עלות כולל מע"מ:

2,000.00