חוק חופש המידע

נוסח החוק

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998 קובע כי לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.

טפסים ומידע

באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע תמצאו מידע רב ומפורט בנושא.
להורדת טופס בקשת מידע בהתאם לחוק חופש המידע: לחצו כאן.