הסתיים שלב א' שדרוג ציר בורנשטיין, מפיקים לקחים ונערכים לשלב הבא

פורסם: יום שלישי, 7 במאי 2019