בתחילת דצמבר צפוי סיום פיתוח הנתיב המזרחי בפרויקט שדירות ורדימון והתחלת פיתוח הנתיב המערבי

פורסם: יום חמישי, 14 בנובמבר 2019