03/2023 מכרז בדבר הקמת מאגר לקבלני מסגרת לביצוע עבודות פיתוח ותשתית שונות עד סכום של מיליון.

פורסם: יום חמישי, 7 בספטמבר 2023

תאריך סגירה – 22/10/2023 חומר המכרז נימצא בקטגוריית מכרזים